Agnieszka Mroczek

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Tajemnica brokerska

Agnieszka Mroczek27 marca 2022Komentarze (0)

Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej, przewidziany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, zbliża zawód brokera do zawodów zaufania publicznego, dla których tajemnica zawodowa jest nieodłącznym elementem.

Tajemnicą brokerską objęte są informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Są to wszelkie informacje, dotyczące klienta. Będą nimi zatem zarówno dane niezbędne do przygotowania slipu brokerskiego, jak i inne informacje, np. know – how klienta, strategia, czy potrzeby ubezpieczeniowe klienta.

Tajemnica brokerska jest nieograniczona w czasie, obowiązuje brokera po ustaniu stosunku umownego z klientem, również po śmierci klienta.

Art. 32 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:

Broker ubezpieczeniowy:

1) zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, przy czym obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;

Tajemnica brokerska

Jakie ma znaczenie tajemnica brokerska?

Jest to tajemnica wynikająca z ustawy, której nie można ograniczyć, ani nie można wyłączyć. Jedynym odstępstwem od obowiązku zachowania tajemnicy jest wykorzystanie danych przez brokera w zakresie czynności brokerskich świadczonych na rzecz klienta.

Tajemnica brokerska jest nie tylko elementem relacji na linii broker – klient. Ma ona również znaczenie o charakterze publicznoprawnym, ponieważ zapewnia zaufanie społeczne do instytucji brokera, który dysponuje przecież informacjami o charakterze poufnym, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też danymi osobowymi szczególnych kategorii.

Tajemnica brokerska ma zagwarantować klientom, że broker wykorzysta dane tylko i wyłącznie w celu, dla którego nimi dysponuje.

Co istotne, przestrzeganie tajemnicy brokerskiej leży w interesie wszystkich brokerów, ponieważ wpływa na postrzeganie tego zawodu przez klientów.

Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy brokerskiej

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przewiduje odpowiedzialność brokera za ujawnienie tajemnicy brokerskiej osobom nieupoważnionym. Broker podlega w tym zakresie nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, która może nakładać kary pieniężne, a ponadto ponosi odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego i karnego.

Z obowiązkiem zachowania tajemnicy brokerskiej wiążą się inne ważne obowiązki dla brokera, jak zapewnienie w odpowiedni sposób zachowania w tajemnicy w/w informacji przez wszystkie osoby, które uzyskają do nich dostęp, w tym przez pracowników, osoby współpracujące, ale również np. osoby świadczące na rzecz brokera serwis w zakresie IT, czy usługi w zakresie sprzątania.

Broker musi mieć również na uwadze regulacje zawarte w kodeksie postępowania karnego oraz w kodeksie postępowania cywilnego, dotyczące ograniczeń w zeznawaniu jako świadek co do informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące tajemnicy brokerskiej, chętnie na nie odpowiem, zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Mroczek
radca prawny

Photo by 𝓴𝓘𝓡𝓚 𝕝𝔸𝕀 on Unsplash

***

Broker pod karą KNF – zapowiedź artykułu

Dziś kilka zdań o kwestii, która ostatnio była przedmiotem rozstrzygnięcia KNF i którą zajmę się szczegółowo w najbliższych dniach.

O co chodzi?

Otóż na brokera została nałożona kara w grudniu 2021 r. Z komunikatu KNF wynika, że podstawą były ustalenia, iż [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Następny wpis: