Agnieszka Mroczek

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

marzec 2022

Dziś kilka zdań o kwestii, która ostatnio była przedmiotem rozstrzygnięcia KNF i którą zajmę się szczegółowo w najbliższych dniach. O co chodzi? Otóż na brokera została nałożona kara w grudniu 2021 r. Z komunikatu KNF wynika, że podstawą były ustalenia, iż: czynności brokerskie wykonywały osoby, które nie miały zdanego egzaminu brokerskiego i/lub nie były wpisane […]

Tajemnica brokerska

Agnieszka Mroczek27 marca 2022Komentarze (0)

Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej, przewidziany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, zbliża zawód brokera do zawodów zaufania publicznego, dla których tajemnica zawodowa jest nieodłącznym elementem. Tajemnicą brokerską objęte są informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Są to wszelkie informacje, dotyczące klienta. Będą nimi zatem zarówno dane niezbędne do przygotowania slipu brokerskiego, jak i inne […]