Agnieszka Mroczek

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Dziś kilka zdań o kwestii, która ostatnio była przedmiotem rozstrzygnięcia KNF i którą zajmę się szczegółowo w najbliższych dniach.

O co chodzi?

Otóż na brokera została nałożona kara w grudniu 2021 r. Z komunikatu KNF wynika, że podstawą były ustalenia, iż:

czynności brokerskie wykonywały osoby, które nie miały zdanego egzaminu brokerskiego i/lub nie były wpisane do właściwego działu rejestru brokerów.

Z mojego doświadczenia i wiedzy, jaką posiadam ze współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi wynika, że jest to problem z którego brokerzy często nie zdają sobie do końca sprawy.

Czynności brokerskie

Definicja czynności brokerskich w ustawie

Czynności brokerskie w ustawie są zdefiniowane bardzo pojemnie i ogólnie, i mogą je wykonywać tylko brokerzy ubezpieczeniowi albo osoby, którymi broker może się posługiwać, a są to właśnie osoby ze zdanym egzaminem brokerskim i wpisane do rejestru brokerów.

Czytaj dalej >>>

Tajemnica brokerska

Agnieszka Mroczek27 marca 2022Komentarze (0)

Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej, przewidziany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, zbliża zawód brokera do zawodów zaufania publicznego, dla których tajemnica zawodowa jest nieodłącznym elementem.

Tajemnicą brokerską objęte są informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Są to wszelkie informacje, dotyczące klienta. Będą nimi zatem zarówno dane niezbędne do przygotowania slipu brokerskiego, jak i inne informacje, np. know – how klienta, strategia, czy potrzeby ubezpieczeniowe klienta.

Tajemnica brokerska jest nieograniczona w czasie, obowiązuje brokera po ustaniu stosunku umownego z klientem, również po śmierci klienta.

Art. 32 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:

Broker ubezpieczeniowy:

1) zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, przy czym obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;

Tajemnica brokerska

Jakie ma znaczenie tajemnica brokerska?

Jest to tajemnica wynikająca z ustawy, której nie można ograniczyć, ani nie można wyłączyć. Jedynym odstępstwem od obowiązku zachowania tajemnicy jest wykorzystanie danych przez brokera w zakresie czynności brokerskich świadczonych na rzecz klienta.

Czytaj dalej >>>